Translate:

Press Release: Нов интернет сайт на проекта „CITYnvest“; Открийте вашето собствено решение за финансиране на проектите за саниране с цел повишаване на енергийната ефективност!

На 20.10.2015 ще бъде даден стартът на интерактивната онлайн платформа на „CITYnvest“, която ще предоставя информация за иновативните начини на финансиране на енергийната ефективност на сградите. Интернет сайтът (www.citynvest.eu) е предназначен предимно за местните власти в Европа и има за цел да им оказва подкрепа при разработването на приемливи за финансиране проекти.