Translate:

КООПЕРАЦИЯ „PAJOPOWER“

„Pajopower“ cvba е една кооперация за използването на възобновяеми енергийни източници — от вида на т. нар. „REScoop“ — във Фландрия, Белгия. Кооперацията емитира акции и инвестира в проекти за възобновяема енергия и енергийна ефективност в „het Pajottenland“ и „de Zennevallei“ – два региона на юг от Брюксел. В кооперацията могат да участват всички граждани: след закупуването на акции, те стават съсобственици на проектите и придобиват право на дял от печалбата. „Pajopower“ е ориентирана към местните жители и местните общини и способства за подобряването на енергийната ефективност на жилищата и сградите. За гражданите е създадена (субсидирана) посредническа служба по въпросите на ЕЕ, а при обществените сгради се използва модела на финансиране от трети страни.